Bảng báo giá xi măng Nghi Sơn

Bảng báo giá vật liệu xây dựng công bố bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, nhà máy cung cấp; đồng thời có tham khảo giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, our website.

Tư vấn viên

Thành phố- Quảng xương- Sầm sơn: Mr Nghị- 0949.888.345.

Đông sơn: Mr Cường- 0914.211.211. – 0915.416.416.

Thành phố: Mr Tuấn- 0914.871.871. – 0888.351.351.

Quảng xương: Mr Tùng- 0941.342.342. -0915.997.959.

Tĩnh gia- Nông cống: Mr Hùng- 0888.541.541.

Thiệu hoá- Yên định: Mr Ngà- 0943.551.551.

Triệu sơn- Thọ xuân: Mr Thương- 0888.531.531. – 0941.104.104.

Nông cống- Như thanh- Như xuân: Mr Hưng- 0888.184.184. – 0888.654.654.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *