Bảng báo giá thép Hòa Phát

Bảng báo giá thép Hòa Phát trong 24h – Giá thép Hòa Phát được cập nhật liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu mua thép Hòa Phát của quý khách hàng. Tư vấn viên: Thành phố- Quảng xương- Sầm sơn: Mr Nghị- 0949.888.345. Đông sơn: Mr Cường- 0914.211.211. – 0915.416.416. Thành phố: Mr Tuấn– 0888.351.351. -0914.871.871. Quảng xương: Mr Tùng- 0941.342.342. Tĩnh gia- Nông cống: Mr Hùng- 0888.541.541. Thiệu hoá- Yên định: Mr Ngà- 0943.551.551. Triệu sơn- Thọ xuân: Mr Thương- 0888.531.531. – 0941.104.104. Nông cống- Như thanh- Như xuân: Mr Hưng- 0888.184.184. – 0888.654.654.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *